Real Time Analytics

Nederlandse Vereniging Costa Blanca

Terug naar hoofdpagina

 

Kijk hier verder op de site !

NVCB

Nederlandse Vereniging Costa Blanca

NIEUW   NVCB telefoonnummer vanaf dec. 2016! : 634 306 187                  Voor een Google-maps kaart klik:   *Hier!

l

Telefoonboek/NVCB

Naar Telefoonboek

 

Wilt u meer weten over de NVCB?

Of lid worden?

Geef dan uw naam, e-mail adres of telefoonnummer  op!

Ga daarvoor naar het invulformulier.

U krijgt dan alle informatie en mailings van onze vereniging.

Kik hier!

Nu ook voor het her-aanmelden van leden vorig seizoen!

 

 

 

NVCB Foto´s uit 2015-2016

Voor vragen of hulp bij kopieren kom even naar de computerclub.

(Foto´s Jellie van Althuis)

">

Deze foto´s van Jellie van Althuis kunnen tegen een redelijke vergoeding professioneel worden afgedrukt.

Tel.: 696 270 084

 

Ook leuk!

Hier de volledige entertainment uitvoering van feb. 2016

Even geduld bij het inladen!

Hoofdsponsor NVCB

 

 

VERKOOP VAN 2de HANDS AUTO´S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmobiliaria - Real Estate - Immobilien

 

 

Elke maandagmorgen vanaf 10 uur koffie-inloop en gelegenheid om u als lid in te schrijven.

 

Ook een banner op deze pagina ?

 

Wij maken zo nodig het ontwerp voor u.

Neem even contact op met Guus Schaaf

Mail hier of bel.Tel.nr. 0034 646516218

  En... Natuurlijk wordt u direct doorgelinkt naar uw

eigen website!

 

   Kijk hier in onze folder!

Bijna alles staat er in!

Carrer  Lisboa 5, 03530  La Nucia, Urbanización  Bello Horizonte 1.  

De Nederlandse Vereniging Costa Blanca, bij iedereen nu wel bekend als NVCB, is een vereniging voor Nederlandstalige bewoners en bezoekers van de Costa Blanca.

 

De vereniging stelt zich tot doel maatschappelijke-, sociale- en culturele activiteiten te bevorderen en te onderhouden.

 

NVCB hoopt elk seizoen ongeveer 400 leden te kunnen inschrijven. Dat aantal hebben we in het seizoen 2015-2016 niet kunnen realiseren al kwamen we in totaal wel ver boven de 300. 

In het verleden werd de vereniging nog wel eens gezien als een club voor ouderen. Dat is de laatste jaren duidelijk aan het veranderen. Hoewel we veel vitale ouderen onder de leden hebben zijn er ook heel wat leden die vroeg met pensioen zijn gegaan of in Spanje zijn gaan wonen en werken. In deze tijd kiezen veel mensen er voor de winter in Spanje en met name aan de Costa Blanca door te brengen. Onze vereniging voert een actief beleid om voor deze groepen van belang te zijn door het organiseren van activiteiten en evenementen.

Wij beschikken hiervoor over een gebouw in de mooie urbanisatie Bello Horizonte-1 in La Nucia, met een oppervlakte van 300 m², met een bescheiden eigen parkeerruimte maar een groot overdekt terras. Wilt u meer weten over onze vereniging en activiteiten bezoeken, kom dan naar de vrije inloop-ochtend op maandag. Er zijn altijd mensen aanwezig die u met plezier willen informeren.

Nieuw in dit seizoen!

Beeldhouwen en Boetseren.

 

 

 

Klik hier voor hoe en waar!

De laatste nieuwsbrief!

Klik hier>

E-mailadres: info@altea-moraira-villas.com

 

 

 

 

 

Hugo Jespers, Informatica services  

Reparatie van alle computers en Lessen in het gebruik van P.C. en tablets

Telefoon: 0034 619827766 of

 Mail direct hier

 

Belangrijk bericht voor alle leden!

Hier even klikken!

 

Algemene Ledenvergadering NVCB

UITNODIGING

Aan de leden van de Nederlandse Vereniging Costa Blanca.

Het Hoofdbestuur van de NVCB roept op grond van artikel 12 van de statuten een Algemene Ledenvergadering bijeen, te houden op

Maandag, 13 maart 2017

Aanvang: 10.00 uur

In deze vergadering kunnen ingevolge artikel 14 van de Statuten geldige besluiten worden genomen, indien tenminste 1/3 van de leden aanwezig zijn.

Indien om 10.00 uur niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn wordt op grond van artikel 14 van de Statuten een tweede vergadering bijeengeroepen om 10.30 uur. In deze tweede vergadering is voor het nemen van geldige besluiten op grond van art. 14 van de Statuten geen quorum vereist.

Agenda

      

1.    Opening door de voorzitter

2.   Bespreking, goedkeuring en vaststelling van de notulen   

     van de ALV van 7 maart 2016

3.   Ingekomen stukken en mededelingen

4.   Jaarverslag 2016 door de secretaris

5.   Jaarverslag 2016 door de penningmeester

6.   Verslag en advies van de Kascommissie

7.   Begroting voor het kalenderjaar 2017

8.   Verkiezing nieuwe leden kascommissie

9.   Vaststelling contributie voor het verenigingsjaar 2017-       2018

10. Invoeren Gastenkaart

11. Wijziging Huishoudelijk Reglement.

11a Wijziging adres in de Statuten

12. Verkiezing leden van het Hoofdbestuur

13. Presentatie van het Hoofdbestuur

14. Rondvraag

15. Sluiting.

 

Toelichting op deze agenda, hier.